Komunikat ws. zgnilca amerykańskiego

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że w dniu 5 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie nr 1/2018 z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Tarłów należącej do powiatu opatowskiego województwa świętokrzyskiego. W związku z wystąpieniem choroby został wyznaczony obszar zapowietrzony w promieniu 6 kilometrów od ogniska choroby obejmujący miejscowości położone na terenie gminy Tarłów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje, aby bezwzględnie stosować się do nakazów i zakazów wymienionych w rozporządzeniu.

Wszyscy posiadacze pszczół, którzy do chwili obecnej nie zgłosili faktu prowadzenia hodowli proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do PLW w Opatowie celem dokonania rejestracji posiadanej pasieki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną i podlega obowiązkowi zwalczania.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPATOWIE
z dnia 4 października 2018 r.  (DZ. URZ. WOJ. 2018.3481)

Szukaj