Nabór na wolne stanowisko

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opatów

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
ul. Partyzantów 46
27-500 Opatów


WARUNKI PRACY

wymiar czasu pracy: 1 etat

Praca w godz. 7:30-15:30 w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu opatowskiego, krajowe wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodów służbowych. Praca w biurze przy komputerze pow. 4 godzin dziennie. Kontakt ze zwierzętami.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych;
 • pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań;
 • prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,biologicznych i skażeń promieniotwórczych;
 • kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt;
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe: w nadzorze nad żywnością
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspkecji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
  ul. Partyzantów 46
  27-500 Opatów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie - tel. 15 868 40 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Ariel Drabarek - tel. 15 868 40 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, służą wyłączanie do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ

Szukaj