PIW Opatów na VI Ogólnopolskiej Konferencji Pszczelarskiej z cyklu "Weterynaria dla pszczelarstwa"

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie na VI Ogólnopolskiej Konferencji Pszczelarskiej z cyklu "Weterynaria dla pszczelarstwa"

Plakat 6 Konferencji Pszczelarskiej 2022W poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska o podtytule "Weterynaria dla pszczelarstwa". Konferencja wróciła do nas po zdecydowanie długiej przerwie bo na kolejną edycję musieliśmy czekać ponad 3 lata. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie wraz ze swoim Powiatowym Lekarzem Weterynarii lek. wet. Bogusławem Mąką zasiedli na widowni aby pilnie przyjrzeć się temu wydarzeniu.

Organizatorami wydarzenia ponownie byli: Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Vet-Animal, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polski Związek Pszczelarski oraz Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach a patronat VI Konferencji Pszczelarskiej objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Główny Lekarz Weterynarii.

Konferencję rozpoczął Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił licznych patronów konferencji. Swoje wystąpienia mieli: Posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, reprezentujący Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Marek Jońca, w imieniu Głównego Lekarza Weterynarii przemówienie wygłosił lek. wet. Krzysztof Jażdżewski - zastępca GLW, kilka słów do uczestników skierował też Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a wystąpienie patronów zakończył Poseł na Sejm RP Krzysztof Ardanowski, który w prawdzie nie mógł uczestniczyć w spotkaniu osobiście, ale listownie skierował do uczestników słowa, odczytane przez Tomasza Żółciaka.

Delgacja PIW OpatówSerię wykładów rozpoczął lek. wet. Artur Arszułowicz omawiając uczestnikom zagadnienie "dobrostanu pszczół". W kolejnym wykładzie dr hab. Paweł Chorbiński próbował odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego pszczoły chorują i giną?" zaznaczając tu wpływ różnych czynników zarówno środowiskowych jak i błędów człowieka. Marcin Raczyński przybliżył temat "Warrozy pod zasklepem – jest już na to rozwiązanie" - czyli kolejne rozwiązanie na znany problem pod postacią preparatów firmy Vet-Animal. Wykład lek. wet. Andrzeja Bobera pt. "Zdrowie pszczół w zmieniających się warunkach środowiskowych i klimatycznych", który zwrócił uwagę, że współpraca lekarza, pszczelarza i wpływ środowiska mają w połączeniu ogromny wpływ na sukces pasieki i jej dobrostan. Ostatnie wystąpienie lek. wet. Renaty Zegadło "Diagostyka chorób pszczół w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Kilecach" podsumowywało pracę ZHW w Kielcach w temacie badań chorób pszczół prowadzonych w pracowni w latach 2019-2021.

W przerwach pomiędzy wykładami wręczono nagrody i wyróżnienia: Medal Ks. Dr Jana Dzierżona przyznany przez Polski Związek Pszczelarski, srebrne i brązowe medale Prezydenckie za Długoletnią Służbę oraz odznaki honorowe nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Konferencję zakończyła debata z udziałem ekspertów do których liczne pytania kierowali uczestnicy wydarzenia.


Szukaj