Informacja dla hodowców

 

UBOJE GOSPODARCZE CIELĄT DO 6 MIESIĄCA ŻYCIA, OWIEC, KÓZ

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii i w Opatowie przypomina, że powstające przy uboju na użytek własny  cieląt do 6 miesiąca życia , owiec i kóz uboczne produkty  pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być przekazane do zakładu utylizacyjnego kategorii 1.

Do ubocznych produktów kategorii 1 zaliczamy:

  1. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) u bydła do szóstego miesiąca życia są:

- migdałki

- Jelita od dwunastnicy do odbytnicy

- krezka

- uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej      mające kontakt z SRM.

       2.     Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)   u owiec i kóz do 12 miesiąca życia są:

              - Jelito biodrowe (kręte)

             - śledziona

             - uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej        

               mające kontakt z SRM.

       3.     Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)   u owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia są:

              - czaszka łącznie z mózgiem i oczami

              - migdałki

             - jelito biodrowe (kręte)

             - śledziona

             - rdzeń kręgowy

             - uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej        

               mające kontakt z SRM

Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt do 6 miesiąca życia,  owiec i kóz są wydawane bezpłatnie czarne foliowe worki do przechowywania SRM.

 

Pozyskany  w trakcie uboju SRM jak najszybciej musi zostać przekazany do uprawnionych podmiotów.

Poniżej wykaz firm utylizacyjnych  wraz z numerami telefonu świadczące usługi na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku.

Nazwa  Zakładu                      Numer telefonu

JASTA Sp. z o.o.

44 681 75 86

STRUGA SA

52 351 10 39

PPP BACUTIL Sp. J.

81 882 47 27

SARIA POLSKA Sp. z o.o.

12 387 30 65

ZR-P FARMUTIL HS SA

67 281 42 61,
16 622 70 52

 

Przekazywanemu do zakładu utylizacyjnego materiałowi kategorii 1 powinien towarzyszyć dokument handlowy potwierdzający odbiór SRM.  W/w dokument wystawiany jest w 2 egzemplarzach - jeden towarzyszy przesyłce, drugi należy przechowywać celem okazania Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Szukaj