Dokumenty do pobrania

 I. Dla rolników:

 

1.   Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia produkcji mleka

  2. Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju cielęcia

  3. Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju świń

  4. Wniosek o przeprowadzenie kontroli i wydania zaświadczenia dla gospodarstwa celem sprawdzenia warunków wet. związanych z pozyskiwaniem mleka surowego

5.     Podanie o wydanie zaświadczenia o spełnieniu standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt, niezbędnego do ubiegania się o pomoc finansową ze środków AR i MR

6. Podanie o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie gospodarstwa zajmującego się hodowlą

 

II. Dla podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną:

 

  1.      Podanie o punkt inseminacyjny

  2.      Podanie o punkt kopulacyjny 

  3.      Wniosek o prowadzenie działalności związanej z transportem zwierząt na odległość powyżej 50 km i w czasie powyżej 8 godz.

  4Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii

  5Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego.

             6.  Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel
detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością

 

 

III Inne:

 

1.      Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego

 

2.   Wniosek o wyznaczenie dla lekarzy wolnej praktyki

 

3.   Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dot. dzików

 

4Protokół pobrania próbek  mięsa do badania na obecność włośni.

 

 Powyższe wzory stanowią przykład i ich stosowanie nie ma charakteru obligatoryjnego.

 

 

 

Szukaj

Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Pogoda w regionie