Cykliczne akcje poszukiwania padłych dzików

Akcja poszukiwania padłych dzików na terenach zwiększonego ryzyka występowania ASF z udziałem przedstawicieli lasów państwowych, myśliwych i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie realizuje cykliczne akcje poszukiwawcze padłych dzików, które mają na celu wczesne wykrycie wirusa w środowisku i podjęcie możliwie szybkich działań zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Poszukiwania padłych dzików obok innych działań prewencyjnych takich jak: kontrole spełnienia wymogów bioasekuracji, kontrole producentów żywności i pośredników w obrocie zwierzętami, szkolenia dla hodowców i myśliwych, akcje informacyjne i dystrybucja ulotek, badania odstrzelonych i padłych dzików – mają na celu minimalizacje ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF w środowisku.

Więcej artykułów

Zmiana zasięgu stref ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 21.08.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1643 zmieniające załącznik

Czytaj więcej »
Skip to content