Cykl spotkań z myśliwymi w PIW Opatów

W dniu 17.02.2023 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich posiadających swoje obwody na terenie powiatu opatowskiego. Na spotkaniu omówione zostały aktualne problemy związane z afrykańskim pomorem świń – ASF, grypą ptaków oraz wścieklizną. Omówiono m.in. bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania chłodni na tusze odstrzelonych dzików, sprawy rozliczeń finansowych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz poruszono temat badania mięsa dzików w kierunku włośni.

Ponadto w dniu 03.03.2023 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie odbyło się kolejne spotkanie z kierownictwem Kół Łowieckich okręgu tarnobrzeskiego. Na spotkaniu obecni byli: Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka, Łowczy Okręgowy okręgu tarnobrzeskiego Polskiego Związku Łowieckiego Robert Bąk oraz Powiatowi Lekarze Weterynarii z powiatów: opatowskiego lek. wet. Grzegorz Partyka, staszowskiego lek. wet. Katarzyna Czech oraz sandomierskiego lek. wet. Ryszard Dul. W trakcie spotkania omawiane były sprawy bieżące m.in. dotyczące realizacji planów łowieckich i odstrzału sanitarnego. Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny, kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt lek. wet. Edyta Gawlik-Rawska przedstawiła prezentację aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej chorób zakaźnych zwierząt w województwie świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń – ASF. Spotkania jak wyżej są okazja do wymiany doświadczeń i poglądów i znacznie usprawniają współpracę między naszymi środowiskami m.in w zakresie realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Więcej artykułów

Skip to content