Czwarte ognisko ASF u dzika na terenie powiatu opatowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje o potwierdzeniu wystąpienia w dniu 5 grudnia 2023 r. afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Leśne Chałupy gm. Tarłów na obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa). Jest to czwarte ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu opatowskiego.

 

Mapa ognisk ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami dostępne są pod adresem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

W związku z zagrożeniem przeniesienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren powiatu opatowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu świń oraz do myśliwych o przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowań, przewożenia tusz dzików i ich przetrzymywania w chłodniach.

 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu opatowskiego i osób przyjezdnych o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie znalezienia zwłok padłych dzików. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie „padłe dziki” oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Znajdowanie i usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF jest najważniejszym elementem zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Więcej artykułów

Skip to content