Kolejne ogniska ASF u dzików na terenie powiatu opatowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie zawiadamia o stwierdzeniu w dniach 23 kwietnia – 11 czerwca 2024 r. wystąpienia 37-67 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie gminy Ożarów i Tarłów na obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa).

 

Mapa ognisk ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami dostępne są pod adresem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do:

  • hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu świń

Rozporządzenie MRiRW z 24 kwietnia 2024 r.

  • myśliwych o przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowań, przewożenia tusz dzików i ich przetrzymywania w chłodniach.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu opatowskiego i osób przyjezdnych o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie znalezienia zwłok padłych dzików. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie „padłe dziki” oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Znajdowanie i usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF jest najważniejszym elementem zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie pokrywa koszty utylizacji padłych dzików znalezionych na działkach należących do osób fizycznych (tereny prywatne). Osoba zgłaszająca, właściciel terenu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z utylizacją znalezionych zwłok padłych dzików.

Więcej artykułów

Skip to content