Konieczność aktualizacji danych w rejestrze podmiotów paszowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje o konieczności zgłaszania aktualizacji zakresu prowadzonej działalności przez podmioty sektora paszowego, w tym rolników zajmujących się uprawą roli lub chowem/hodowlą zwierząt.

 

KAŻDE GOSPODARSTWO WPROWADZAJĄCE NA RYNEK PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO LUB ZWIERZĘTA JEST PODMIOTEM DZIAŁAJĄCYM NA RYNKU PASZ I MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W REJESTRZE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII.

 

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. U. z 2005 r., L 35)

Art. 5 ust. 6 „Podmioty działające na rynku pasz oraz rolnicy zaopatrują się w pasze oraz stosują pasze pochodzące wyłącznie z zakładów zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”

Art. 11  „Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli:

  • nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9 lub
  • nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10

 

Rejestracja i numer paszowy nadawany jest po przedłożeniu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie, ul. Partyzantów 48, 27-500 Opatów, zgłoszenia  do Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotu działającego na rynku pasz zgodnie z  Rozporządzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.

 

Po każdej zmianie zakresu prowadzenia działalności na rynku pasz oraz po każdej zmianie  właściciela gospodarstwa dotychczasowy właściciel podmiotu/gospodarstwa powinien złożyć wniosek do PLW Opatowie o wykreślenie z rejestru paszowego.

 

Kto powinien zarejestrować swoją działalność jako podmiot działający na rynku pasz i otrzymać numer paszowy?

  • rolnicy zajmujący się tylko uprawą ziemi – produkcja pierwotna (zboża, okopowe, oleiste, motylkowe),
  • rolnicy zajmujący się zarówno uprawą ziemi – produkcja pierwotna (zboża, okopowe, oleiste, motylkowe), jak również hodowlą/chowem zwierząt (produkcja pasz na potrzeby własne),
  • podmioty zajmujące się sprzedażą, transportem lub produkcją pasz.

 

Wnioski o wydanie numeru paszowego lub o wykreślenie z rejestru paszowego należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie w godzinach pracy urzędu.

 

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ  O TYM CZY PODMIOT ZNAJDUJE SIĘ W  REJESTRZE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII I CZY POSIADA JUŻ WETERYNARYJNY NUMER IDENTYFIKACYJNY?

Aby sprawdzić, czy dany podmiot działający na rynku pasz znajduje się w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii należy poczynić następujące kroki:

  • na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii wejść w zakładkę: Nadzór weterynaryjny – Pasze, wybrać Rejestr podmiotów paszowych następnie Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 lub skorzystać z następującego linku: https://pasze.wetgiw.gov.pl …
  • następnie wybrać województwo oraz powiat na obszarze którego podmiot paszowy działa, lub skorzystać z wyszukiwarki.

Więcej artykułów

Skip to content