Monitoring chorób zakaźnych zwierząt

Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt

Inspekcja Weterynaryjna realizuje następujące programy zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt:

  • program zwalczania wścieklizny,
  • program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła,
  • program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków,
  • programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu (hodowlanych, niosek, brojlerów) gatunku kura (Gallus gallus) oraz w stadach indyków hodowlanych i rzeźnych,
  • program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń,
  • program wykrywania zakażeń spowodowanych wirusem choroby niebieskiego języka,
  • program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej zwalczanie,
  • program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła,
  • program wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem zakażeń wirusem  klasycznego pomoru świń.

Ponadto, na terytorium Polski są prowadzone badania kontrolne w kierunku następujących chorób zakaźnych zwierząt:

 

Skip to content