O nas

PIW Opatów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie i wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy powiatowego lekarza weterynarii i zespołów wchodzących w skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii:

1) zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

2) zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji,

3) zespołu do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

4) samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej.

Zasady organizacji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie określają:

Obszarem działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie jest powiat opatowski.

Zasięg terytorialny działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie:

Skip to content