Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw:  zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

Szczegóły naboru w odnośniku.
Termin składania dokumentów do 18.07.2023 (decyduje data wpływu do urzędu)

Więcej artykułów

Zmiana zasięgu stref ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 21.08.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1643 zmieniające załącznik

Czytaj więcej »
Skip to content