Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Palio Weekend

Znak sprawy PIW.FKA.26.2.2023

Opatów 31.07.2023 r.

Samochód osobowy Fiat Palio Weekend

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Palio Weekend znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

 

Marka

Fiat

Model pojazdu

Palio Weekend

Rodzaj pojazdu

Samochód osobowy

Rok produkcji

2002

Rodzaj paliwa

benzyna

Numer rejestracyjny

TOP K118

VIN

ZFA17800003080344

Data pierwszej rejestracji

06.03.2003

Data ważności badania technicznego

01.03.2024

Przebieg

180 381 km

Kolor powłoki lakierniczej

zielony

Dopuszczalna masa całkowita

1660 kg

Rodzaj nadwozia

Kombi 5 drzwiowe 5 osobowe

Jednostka napędowa

Silnik benzynowy

Pojemność/Moc silnika

1242 cm³/ 44 kW

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna 5-cio biegowa

Rodzaj napędu

Przedni (4×2)

 

Wyposażenie standardowe:

 • Kolumna kierownicy regulowana
 • Koło zapasowe pełnowymiarowe
 • Poduszka powietrzna kierowcy
 • Roleta do bagażnika
 • Wspomaganie układu kierowniczego
 • Zderzaki w kolorze nadwozia

 

Wyposażenie dodatkowe:

 • 4 koła z oponami zimowymi Dayton DW510 175/70 R14

 

Stan techniczny:

Pojazd używany, sprawny, posiada widoczne ślady eksploatacji (wgniecenia, zarysowania, przytarcia), na karoserii widnieją ślady korozji (nadkola, progi itp.), przednia szyba posiada odprysk od uderzenia kamyka, siedzenie kierowcy posiada pęknięta tapicerkę.

 

Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w siedzibie inspektoratu,  tj. ul. Partyzantów 48, 27-500 Opatów od dnia 31.07.2023 r. do dnia 16.08.2023 r. po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Inspektoratu (15 868-40-93).

 

Cena wywoławcza wynosi 2 700 zł brutto (dwa tysiące siedemset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 270 zł, do dnia 16.08.2023 r. do godziny 15:00 wyłącznie w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie numer:

 

15 1010 1238 0857 5922 3100 0000

 

z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Palio Weekend”. Warunkiem uznania wadium za wpłacone w terminie jest zaksięgowanie środków na ww. koncie przed upływem wskazanego terminu.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Pisemne oferty złożone na formularzu ofertowym pod rygorem nieważności należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie, ul. Partyzantów 48, 27-500 Opatów do 16.08.2023 r. do godz. 15:00, w zamkniętych zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem, nazwiskiem i adresem lub nazwą (firma) i siedzibą oferenta, numerem telefonu, e-mail oraz dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu Fiat Palio Weekend. Nie otwierać przed dniem 16.08.2023 r. do godziny 15:00 i numerem sprawy.”

 

Oferta pozostaje wiążąca przez 14 dni od dnia przetargu.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony komisyjnie w dniu 17.08.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie przy ulicy Partyzantów 48 w Opatowie, w formie porównania pisemnych ofert.

 

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

 

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi ofertami.

 

Kolejne postąpienie – podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż 50 zł.

 

W wyniku licytacji zostanie przyjęta oferta z najwyższej wylicytowaną ceną po 3 – krotnym jej wywołaniu.

 

Pisemne oferty należy składać na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty powinny zawierać:

 1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta
 2. Numer telefonu
 3. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (jednorazowo i na rachunek bankowy)
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznaniem się ze stanem tego składnika.
 5. Podpis oferenta
 6. Kopia dowodu wpłaty wadium
 7. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Uwaga – przed złożeniem oferty należy zapoznać się z historią przebiegu pojazdu.

 

Z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie podpisze umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Wydanie przedmiotu nastąpi po zaksięgowaniu jednorazowej zapłaty na koncie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie i podpisaniu umowy.

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • Nie zawiera wymaganych danych, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta w formie pisemnej.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie nie udziela gwarancji na stan techniczny samochodu objętego przetargiem, ani nie odpowiada za wady fabryczne.

 

Wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca.

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przetargu (więcej na temat RODO w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie ul. Partyzantów 48, 27-500 Opatów.

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji dot. przedmiotu sprzedaży jest Rafał Maj tel. 15 868-40-93

 

Więcej artykułów

Skip to content