Padnięcia zwierząt gospodarskich

Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia gospodarskiego

  1. Bydło, owce, kozy.

W przypadku padnięcia przeżuwacza: krowy, owcy, kozy  istnieje obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obowiązek ten wynika z zapisów art. 42. ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004. Nr 69 poz.625, t.j Dz. U. z 2022 poz. 1570) i dotyczy każdego przypadku padnięcia  zwierzęcia: krowy, kozy, owcy.

W zgłoszeniu należy podać:

  • dane właściciela i siedziby stada,
  • numer identyfikacyjny zwierzęcia,
  • datę padnięcia (ewentualną przyczynę padnięcia)
  • nazwę firmy utylizacyjnej do, której zgłoszono odbiór padłego zwierzęcia

Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

  • poczty email,
  • zgłoszenia telefonicznego,
  • osobiście w naszej placówce,
  • za pomocą formularza na naszej stronie głównej. 
  1. Świnie.

W przypadku padnięcia świń należy poinformować o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Urzędowego Lekarza Weterynarii w celu przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego wykluczającego ASF (Afrykański pomór świń).

Urzędowi lekarze Weterynarii posiadający wyznaczenia do takiego badania:

Marek Bandura            tel. 605 455 234
Marian Malinoś            tel. 501 524 570
Wacław Rodek             tel. 503 022 245

Dariusz Adamczyk        tel. 501 760 143

 

Padłe zwierzęta należy zgłosić do odpowiedniego podmiotu zajmującego się odbiorem i utylizacją padliny:

Wykaz Firm Utylizacyjnych:

 

Nazwa

Numer WNI

Telefony kontaktowe

PPP Bacutil Sp. J.

PL037958623-001

81 882 46 80

Saria Polska Sp. z o.o.

PL058045305-002

(12) 387 30 65
691 991 517

ZR-P Farmutil HS S.A.

PL061690436-002 PL061690436-010

(67) 342 00 00
(16) 622 70 52
692 364 361

Jastra Sp. z o.o.

PL064942515-001

(44) 681 75 86

 

Skip to content