Padnięcia zwierząt gospodarskich

Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia gospodarskiego

  1. Bydło, owce, kozy.

W przypadku padnięcia przeżuwacza: krowy, owcy, kozy  istnieje obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obowiązek ten wynika z zapisów art. 42. ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004. Nr 69 poz.625, t.j Dz. U. z 2022 poz. 1570) i dotyczy każdego przypadku padnięcia  zwierzęcia: krowy, kozy, owcy.

W zgłoszeniu należy podać:

  • dane właściciela i siedziby stada,
  • numer identyfikacyjny zwierzęcia,
  • datę padnięcia (ewentualną przyczynę padnięcia)
  • nazwę firmy utylizacyjnej do, której zgłoszono odbiór padłego zwierzęcia

Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

  • poczty email,
  • zgłoszenia telefonicznego,
  • osobiście w naszej placówce,
  • za pomocą formularza na naszej stronie głównej. 
  1. Świnie.

W przypadku padnięcia świń należy poinformować o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Urzędowego Lekarza Weterynarii w celu przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego wykluczającego ASF (Afrykański pomór świń).

Urzędowi lekarze Weterynarii posiadający wyznaczenia do takiego badania:

Marek Bandura            tel. 605 455 234
Marian Malinoś            tel. 501 524 570
Piotr Rodek                  tel. 509 108 367

 

Padłe zwierzęta należy zgłosić do odpowiedniego podmiotu zajmującego się odbiorem i utylizacją padliny:

Wykaz Firm Utylizacyjnych:

 

Nazwa

Numer WNI

Telefony kontaktowe

PPP Bacutil Sp. J.

PL037958623-001

81 882 46 80

Saria Polska Sp. z o.o.

PL058045305-002

(12) 387 30 65
691 991 517

ZR-P Farmutil HS S.A.

PL061690436-002 PL061690436-010

(67) 342 00 00
(16) 622 70 52
692 364 361

Jastra Sp. z o.o.

PL064942515-001

(44) 681 75 86

 

Skip to content