Pierwsze i drugie ognisko ASF w 2024 roku u dzików na terenie powiatu opatowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje o potwierdzeniu wystąpienia w dniu 2 lutego 2024 r. afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu opatowskiego na obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa):

– 1 ognisko w 2024 r.: 2 dziki padłe znalezione w miejscowości Słupia Nadbrzeżna, gmina Tarłów,

– 2 ognisko w 2024 r.: dzik odstrzelony w miejscowości Lasocin, gmina Ożarów.

Mapa ognisk ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami dostępne są pod adresem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

W związku z zagrożeniem przeniesienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu świń oraz do myśliwych o przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowań, przewożenia tusz dzików i ich przetrzymywania w chłodniach.

Linki

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu opatowskiego i osób przyjezdnych o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie znalezienia zwłok padłych dzików. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie „padłe dziki” oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Znajdowanie i usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF jest najważniejszym elementem zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Więcej artykułów

Skip to content