Pomoc finansowa dla producentów rolnych produkujących kukurydzę

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie w związku z prośbą Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie przekazuje informacje o pomocy finansowej dla producentów rolnych produkujących kukurydzę.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia pomoc finansową dla producentów rolnych produkujących kukurydzę.

 

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej będzie realizowany w terminie do dnia 29 lutego 2024r.

 

Stawka dla gospodarstw położonych na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 700 zł na ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę.

 

Wnioski można składać u kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego na formularzu udostępnionym przez Agencję bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie www.gov.pl/

 

Więcej informacji w biurze powiatowym ARiMR lub na www.gov.pl/arimr

Więcej artykułów

Skip to content