Poszukiwania padłych dzików z udziałem szkolonych psów tropiących

W ostatnich miesiącach na terenie naszego powiatu stwierdzono pierwsze dziki u których wykryto zakażenie ASF (afrykański pomór świń i dzików). Badania dzików odstrzelonych w ramach odstrzału planowego lub sanitarnego, a także dzików padłych, mają zasadnicze znaczenie dla wczesnego wykrycia wirusa i podjęcia niezbędnych działań w celu likwidacji ogniska choroby. Jednym z działań jakie podejmuje Inspekcja Weterynaryjna, a które mają na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w środowisku, jest poszukiwanie w terenie zwłok padłych dzików. Podyktowane jest to tym, że wirus ASF cechuje się wysoką przeżywalnością w środowisku naturalnym, a w zwłokach padłego dzika może przetrwać wiele miesięcy, a nawet lat (kości długie). Pozostawione w środowisku zwłoki dzika padłego na wskutek ASF stanowią więc źródło zakażenia przez długi okres czasu. Podatne na zakażenie są nie tylko inne – zdrowe dziki bytujące w środowisku ale również świnie, ponieważ wektorem zakażenia często jest człowiek lub zwierzęta domowe, które to mogą  przenieść wirusa ASF ze środowiska do gospodarstw utrzymujących świnie, powodując w konsekwencji ogromne straty.

 

Mając na względzie powyższe, działając prewencyjne w dniach 13-14 stycznia 2024 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie zorganizował akcje poszukiwań zwłok dzików z udziałem psów specjalnie szkolonych do tego celu. Miejsca poszukiwań zostały starannie wybrane i ograniczały się do obszarów trudnodostępnych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisła, gdzie w ostatnim czasie stwierdzano wyniki dodatnie u dzików.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie przypomina o obowiązku zgłaszania każdego przypadku znalezionego padłego dzika.

Więcej artykułów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content