Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

W dniu 28.07.2023 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie zorganizowano szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu opatowskiego. Podczas szkolenia omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą ASF w Polsce i województwie świętokrzyskim oraz wymagania dotyczące bioasekuracji wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021r. poz. 1485 z późn. zm.). Przypominano o wymaganiach wynikających z  „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” wprowadzonego rozporządzeniem MRiRW z dnia 1 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 517). Na szkoleniu poruszono także tematy dotyczące zasad przemieszczania świń oraz wymagań dobrostanu.

 

Przy okazji szkolenia omówiono aktualne problemy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i potencjalnych skutków ich wystąpienia. Przedstawiono działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną, które mają na celu zabezpieczyć powiat przed wystąpieniem ognisk chorób zakaźnych zwierząt na przykładzie takich jednostek chorobowych jak: afrykański pomór świń, wścieklizna, grypa ptaków i rzekomy pomór drobiu.

Więcej artykułów

Skip to content