Szkolenie dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz Inspektorów weterynaryjnych z zakresu gromadzenia danych dotyczących wielkości stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dr Bogdana Konopki oraz przy wsparciu Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 16.11.2023 r. obyło się szkolenie dla lekarzy wolnej praktyki oraz Inspektorów weterynaryjnych z zakresu gromadzenia danych dotyczących wielkości stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, a także w zakresie antybiotykooporności oraz „jednego zdrowia”.

W szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie uczestniczyli lekarze weterynarii z 5 powiatów tj. staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego oraz starachowickiego. Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego – Pani lek. wet. Anita Szebla-Bartosińska przedstawiła ciekawy wykład dotyczący aktualnych wymagań w zakresie obrotu i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych oraz ograniczeń w stosowaniu antybiotyków w medycynie weterynaryjnej. Dr Bogdan Konopka w swojej prezentacji przedstawił pracę Inspekcji Weterynaryjnej w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które mają szczególne znaczenia dla bezpieczeństwa epizootycznego naszego regionu.

Szkolenie było także okazją do spotkania się lekarzy weterynarii, wymiany poglądów i doświadczeń ze swojej pracy zawodowej.

Więcej artykułów

Skip to content