Szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem mięsa na użytek własny

W dniu 01.12.2023 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie zorganizowano szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem mięsa na użytek własny. W ramach spotkania przedstawione zostały aktualne wymagania weterynaryjne dotyczące właściwych warunków prowadzenia uboju, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji stresu przedubojowego zwierząt oraz przestrzegania zasad dobrostanu.

 

Przy okazji spotkania omówiono także aktualne problemy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i potencjalnych skutków ich wystąpienia. Przedstawiono działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną, które mają na celu zabezpieczyć powiat przed wystąpieniem ognisk chorób zakaźnych zwierząt na przykładzie takich jednostek chorobowych jak: afrykański pomór świń, wścieklizna i grypa ptaków.

Więcej artykułów

Skip to content