Zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu opatowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje o stwierdzeniu w dniu 24 lipca 2023 r. afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Bożydar gm. Dwikozy powiat sandomierski oraz o stwierdzeniu w 2023 r. licznych ognisk wirusa ASF u dzików na terenie powiatu kraśnickiego i Opole Lubelskie w bliskiej odległości od granic powiatu opatowskiego. W związku z powyższym w ostatnim czasie znacznie wzrosło ryzyko przeniesienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren powiatu opatowskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje

  • do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485 z późn. zm.).
  • do myśliwych o przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowań, przewożenia tusz dzików i ich przetrzymywania w chłodniach, które wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. z 2020 r. poz. 160).
  • do wszystkich mieszkańców powiatu opatowskiego i osób przyjezdnych o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie znalezienia zwłok padłych dzików. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie „padłe dziki” oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Znajdowanie i usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF jest najważniejszym elementem zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Linki

Więcej artykułów

Skip to content