Zakaz wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że zgodnie z art. 10a. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) zabrania się wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych. Ponadto zabrania się wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

 

Zgodnie z art. 10a. ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.  Zakaz ten nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

 

Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 10a ust. 1–3 podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Mając na względzie powyższe, stwierdzone przypadki takich nielegalnych praktyk należy niezwłocznie zgłaszać do organów ścigania.

Więcej artykułów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content