Załatwianie spraw

PIW Opatów

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków, w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Pracownicy wyznaczeni przez Pracodawcę przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
ul. Partyzantów 48
27-500 Opatów

Skip to content