Zaproszenie na szkolenie z uboju na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu prowadzenia uboju zwierząt na użytek własny. Odbycie szkolenia upoważnia do przeprowadzania uboju zwierząt na użytek własny.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie ul. Partyzantów 48, 27-500 Opatów.

 

Koszt szkolenia: bezpłatne.

 

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie wydane zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. I Oddział w Kielcach nr 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033. Warunkiem wydania zaświadczenia jest złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Więcej artykułów

Skip to content