Zmiana na stanowisku PLW w Opatowie

Z dniem 1.09.2022 Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii powołał na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie lek. wet. Grzegorza Partykę. Jednocześnie obowiązki na tym stanowisku zakończył lek. wet. Tadeusz Kulkiewicz, który sprawował tą funkcję tymczasowo od 27 lipca 2022r.

W dniu 31 sierpnia pracownicy PIW Opatów podziękowali lek. wet Tadeuszowi Kulkiewiczowi za włożoną pracę, poświęcony czas i okazane wsparcie.

Więcej artykułów

Zmiana zasięgu stref ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 21.08.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1643 zmieniające załącznik

Czytaj więcej »
Skip to content