Zmiana rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

W dniu 4 sierpnia 2023 r. w Dziennik Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane rozporządzenie nr 3/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu opatowskiego.

 

W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu opatowskiego PLW w Opatowie skrócił termin na wykonanie odstrzału sanitarnego dzików z 31 grudnia 2023 r. na 30 września 2023 r. oraz nakazał odstrzał dodatkowych dzików w kolejnych obwodach łowieckich.

Więcej artykułów

Skip to content