Zmiana zasięgu stref ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 21.08.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1643 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z którym cała gmina Ożarów została włączona do obszaru objętego ograniczeniami II (strefa różowa). Ww. rozporządzenie obowiązuje od 22 sierpnia 2023 r.

Aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami dostępny jest pod adresem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Więcej artykułów

Skip to content