Zmiany w obowiązujących opłatach za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje że, w dniu 11 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

link do rozporządzenia

Zgodnie z pozycją nr 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym (wystawienie świadectw zdrowia):

  1. trwająca nie dłużej niż godzinę – opłata 112,80 zł
  2. trwająca dłużej niż godzinę:

    a) za pierwszą godzinę – opłata 112,80 zł

    b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny – opłata 14,10 zł.

Ww. stawki opłat określone w przypadku, gdy czynności będące podstawą naliczenia tych opłat są wykonywane:

  1.  między godzinami 22.00 a 6.00 – podwyższa się o 15%;
  2.  w dni ustawowo wolne od pracy i soboty – podwyższa się o 20%.

W przypadku gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną opłata za kontrolę zwierząt przeznaczonych do sprzedaży (wystawienie świadectw zdrowia) wynosi:

gospodarstwa powyżej 50 sztuk świń w stadzie w dniu wykonywania czynności

Ilość minut

Opłata za czynności

Opłata za czynności pomiędzy 22.00 a 6.00

(+15%)

Opłata za czynności w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

(+20%)

<= 60

112,80

129,72

135,36

61-75

126,9

145,94

152,28

76-90

141

162,15

169,2

91-105

155,1

178,37

186,12

106-120

169,2

194,58

203,04

121-135

183,3

210,80

219,96

136-150

197,4

227,01

236,88

151-165

211,5

243,23

253,8

166-180

225,6

259,44

270,72

 

gospodarstwa poniżej 50 sztuk świń w stadzie w dniu wykonywania czynności

Ilość minut

Opłata za czynności

Opłata za czynności pomiędzy 22.00 a 6.00

(+15%)

Opłata za czynności w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

(+20%)

<= 60

40

40

40

61-75

40

40

40

76-90

40

40,54

42,3

91-105

40

44,59

46,53

106-120

42,3

48,65

50,76

121-135

45,83

52,70

54,99

136-150

49,35

56,75

59,22

151-165

52,88

60,81

63,45

166-180

56,4

64,86

67,68

Więcej artykułów

Skip to content