Struktura organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Paweł Malinoś

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek. wet. Helena Mroczkowska

Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt

mgr inż. Krzysztof Bełczowski

Starszy Kontroler Weterynaryjny

mgr inż. Dominik Kot

Kontroler Weterynaryjny

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

lek. wet. Olga Rduch-Nóżka

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Piotr Wójcik

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Łukasz Drożdżal

Starszy Kontroler Weterynaryjny

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

mgr Anna Szczekocka

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

mgr inż. Rafał Maj

Specjalista ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

mgr Justyna Szott

Referent ds. finansowo-księgowych

Skip to content