Struktura organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Paweł Malinoś

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek. wet. Helena Mroczkowska

Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt

mgr inż. Krzysztof Bełczowski

Starszy Kontroler Weterynaryjny

mgr inż. Dominik Kot

Kontroler Weterynaryjny

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

lek. wet. Olga Rduch-Nóżka

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Piotr Wójcik

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Karolina Skiba

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Łukasz Drożdżal

Starszy Kontroler Weterynaryjny

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

mgr Anna Szczekocka

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

mgr inż. Rafał Maj

Specjalista ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

mgr Justyna Szott

Referent ds. finansowo-księgowych

Skip to content